Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 16 jaar.Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen Kinder 1en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere kinderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van zowel kind als ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegen en functioneren van het kind in de dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouders centraal staat.
Indicaties voor Kinderfysiotherapie kunnen zijn:
Baby’s

 • PassiviteitKinder 2
 • Overstrekking
 • Te lage / hoge spierspanning
 • Huilbaby’s
 • OnrustAsymmetrische ontwikkeling / voorkeurshouding
 • Afgeplatte schedel ( met mogelijkheid tot plagiocephalometrie
 • Plagiocephalometrie is een meting van de schedel waarmee bepaald kan worden of een kind in aanmerking komt voor helmtherapie
 • Trauma t.g.v. de bevalling
 Jonge Kinderen

 • Motorische achterstandKinder 3
 • Afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aangeboren afwijkingen
 • Obstipatie /incontinentie
 • Gedragsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Chronische aandoeningen
Oudere kinderen
Bovenstaande specificaties gelden ook voor oudere kinderen
Specifiek voor Oudere KinderenKinder 4

 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen, waaronder scolioseDCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Sensomotorische / sensorische integratieproblemen
 • Hoofdpijn
 • Sportblessure
 • Conditie- en krachtproblemen
 • Obesitas

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven