Schrijfmotoriek

Steeds meer kinderen op de basis- en middelbare school hebben moeite met schrijven. Schrijven is een manier om te communiceren en om creatief te uiten, het is daarom belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Uit onderzoek blijkt ook dat leren schrijven en de bijkomende motorische vaardigheid van belang zijnĀ in de ontwikkeling om goed te leren lezen. Dus ondanks dat de maatschappij verandert en er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de computer, blijft schrijven een vaardigheid die belangrijk is.

Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol spelen.
Schrijfproblemen kunnen dus logischerwijs door veel verschillende redenen ontstaan.

Wat wordt gemerkt bij een kind met problemen in de schrijfmotoriek?
Dat kan verschillen. Het kan gaan om een slordig schrift, moeite hebben met bepaalde lettervormen, een krampachtig of gespannen manier van schrijven (al dan niet met het vasthouden van de pen op een vreemde manier) of bijvoorbeeld een laag schrijftempo.

De problemen in schrijfmotoriek zijn in grote lijnen te verdelen per leeftijd in beeld van de ontwikkeling.
In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de schrijfvoorwaarden. Wanneer hier problemen optreden is het zinvol om een kinderfysiotherapeut in te schakelen die samen met de leerkracht de problemen goed in beeld brengt. Voordat het kind naar groep 3 gaat is het belangrijk dat de schrijfvoorwaarden voldoende zijn.

In groep 3 gaat een kind letters en cijfers leren schrijven en in groep 4 komt het aan elkaar schrijven. Wanneer een kind hier zijn of haar handen vol aan heeft, kunnen de cognitieve prestaties hier onder leiden. Daarom worden vooral in deze fase kinderen met schrijfproblemen verwezen voor kinderfysiotherapie.

In groep 5 t/m 8 wordt een beroep gedaan op het schrijftempo van een kind. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak goed meekomen, maar in deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. Er is dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift te zien.

Een kinderfysiotherapeut, bij ons geval Agatha, kan het kind helpen een leeftijdsadequaat schrijfmotoriek te bereiken. We starten met een vraaggesprek waarin het kind kan aangeven waarbij hij/zij problemen ondervindt in de klas. Agatha zal verschillende testen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het probleem. Ze zal kijken of deze alleen bestaat uit een schrijfprobleem of dat dit gepaard gaat met problemen in de fijne motoriek. In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van het kind, daarnaast zal er indien nodig overlegd worden met de leerkracht, zodat het kind optimaal kan worden geholpen. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding.

Hoeveel afspraken nodig zijn is per kind en specifieke probleem verschillend. Over het algemeen is wekelijks een afspraak van een half uur gedurende drie maanden voldoende om resultaat te behalen.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven